Gia Công Lắp Đặt Cẩu Trục,Cổng Trục
prev
  • Gia Công Lắp Đặt Cẩu Trục,Cổng Trục
next

Thiết Kế,Gia Công và Lắp Đặt Cổng Trục 10 Tấn

Chi tiết

Giai đoạn gia công các chi tiết của cổng trục

Sau khi đã căn chỉnh, xác định vị trí bằng máy kinh vĩ tiến hành lắp dựng các chi tiết với nhau

Ngắm đứng và ke vuông bằng máy kinh vỹ điện tử. Cho độ chính xác cao khi lắp dựng.

Tiếp tục lắp dựng chân 2 bên

Chuẩn bị lắp dựng dầm cẩu lên

Sau khi lắp đặt hết các chi tiết tiến hành lắp palang cẩu