Giáo trình công nghệ hàn phần II:

Link download:

https://drive.google.com/file/d/0B7Icrc9g6RMKTVdMVUZ5bFlJemkxZFl6bl9TdnFwaFlNbVNj/view?usp=sharing