thi công silo xi măng 4000 tấn
prev
  • thi công silo xi măng 4000 tấn
next

Thi công móng và thân bồn silo 4000 tấn

Chi tiết

Thi công phần móng silo bằng bê tông cốt thép  và gia công thân bồn bằng thép tấm kỹ thuật cao.

thi công đáy silo bằng bê tông cốt thép. kết hợp côn thép tấm.

Thi công chuyên nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật cao.!