Gia Công Lắp Dựng Silo Nhập Liệu 120 Tấn
prev
  • Gia Công Lắp Dựng Silo Nhập Liệu 120 Tấn
next

- Thiết kế gia công và lắp đặt silo 120 tấn.

Chi tiết

Lắp dựng silo tại công trường.

Lắp ráp từng bộ phận, được liên kết bằng bulong.

trong quá trình lắp dựng luôn luôn kiểm tra độ thẳng đứng của silo.

Lắp ráp cầu cạn khung giàn đỡ băng tải,gầu tải nhập liệu cho silo.